Usługi autokarowe ER-BUS Szczecin Robert Bożyk
ER-BUS autokary Szczecin logo

Zgodnie z obowiązkiem prawnym uregulowanym zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE , dalej jako „RODO”, informujemy że:

 1. Administratorem Państwa Danych Osobowych jest firma Usługi Autokarowe ER-BUS Robert Bożyk: ul. Tokarska 4/1, 70-708 Szczecin, e-mail: er-bus@wp.pl dalej jako Administrator Danych Osobowych;
 2. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, f , RODO, tj.:

  Realizacja wszelkich czynności poprzedzających zawarcie umowy:

 • Realizacja przedmiotu umowy oraz wszystkich czynności dotyczących administracji, operacji, zarządzania i rachunkowości związanych z umową (fakturowanie).
 • Kontakt pomiędzy osobami działającymi w imieniu lub na rzecz Administratora i Kontrahenta.
 • Dochodzenie lub obrona przed roszczeniami związanymi ze współpracą biznesową.
 • Wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz decyzji wydanych przez właściwe organy.
 • Prawnie uzasadnionymi interesami Administratora jest konieczność realizacji swoich podstawowych usług związanych z należytym wykonaniem umowy oraz marketingiem bezpośrednim;
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane poprzez formularz kontaktowy pytanie, w tym telefonicznie lub drogą elektroniczną.
 2. W ramach realizacji naszych zadań i celów Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców danych osobowych, z którymi współpracujemy na co dzień, w szczególności:
 • podmioty realizujące dla Administratora usługi: księgowe, z zakresu ochrony osób i mienia, doradcze, w szczególności w zakresie obsługi prawnej lub finansowej.
 1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres w zakresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania danych osobowych wynikający z odp. przepisów prawa tj. do czasu zakończenia świadczenia usługi, odpowiednich przepisów prawa podatkowego, do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń;
 2. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 3. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże wymagane w celu otrzymania odpowiedzi na zadane pytanie.